Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Rekompensaty za szkody wywołane przez dzikie ptactwo
Justyna  Nachman
Justyna Nachman 25.09.2023 21:46

Rekompensaty za szkody wywołane przez dzikie ptactwo

gęsi
Pixabay

MRIRW ustosunkowało się do wystąpienia KRIR w sprawie prac nad rozwiązaniami w zakresie wypłat rekompensat za szkody wyrządzane przez ptaki.

Interwencja KRIR

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR w sprawie podjęcia działań umożliwiających wypłatę rekompensat rolnikom za szkody wyrządzone przez ptaki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 20 września 2023 r. informuje, że dąży do rozwiązania zaistniałego problemu. 18 maja 2023 r. zostało zorganizowane spotkanie o tej tematyce, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Ustalenia spotkania

Podsumowaniem rozmów MRiRW, KRIR oraz GDOŚ była propozycja powołania grupy eksperckiej składającej się z przedstawicieli rolników oraz administracji i instytutów naukowych, której celem było wypracowanie prostych rozwiązań umożliwiających obiektywne oszacowanie szkód i wypłatę adekwatnych rekompensat.
W ślad za ww. ustaleniami 25 maja 2023 r. została powołana grupa ekspercka w skład, której zaproszono również przedstawicieli KRIR.

Dnia 22 czerwca br. odbyło się spotkanie tej grupy z przedstawicielami m.in. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytutu Technologiczno- Przyrodniczego – Państwowy Instytut Badawczy, na którym MRiRW przedstawiło konkretne propozycje rozwiązań. Na spotkaniu tym zostały omówione najważniejsze kwestie związane z szacowaniem i wypłatą odszkodowań.

O jakich gatunkach ptaków jest mowa?

Efektem końcowym prac wspomnianej grupy było przygotowanie propozycji rozwiązań, które pozwolą na wypłatę rekompensat za szkody wyrządzone przez:

  • łabędzie, gęsi lub żurawia - w uprawach na gruntach ornych; Zaproponowano aby wysokość rekompensat była ustalana w sposób prosty tj. w oparciu o stawki ryczałtowe (zł/ha);
  • W przypadku kormorana rekompensata wyliczana byłaby z uwzględnieniem miejsca występowania kormorana w okresie lęgowym i pozalęgowym oraz liczebności ptaków w tych okresach, powierzchni gruntów pod stawami rybnymi, na których wystąpiły te szkody, oraz stawki rekompensaty.

Kto oszacuje szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo?

Do oszacowania szkód wyrządzanych przez ptaki roślinożerne (łabędzie, gęsi lub żurawia) zaproponowano powoływanie zespołu, który zająłby się do dokonaniem oględzin i potwierdzenia wystąpienia szkody. W skład zespołu wchodziliby przedstawiciele ośrodka doradztwa rolniczego i wojewódzkiej izby rolniczej oraz poszkodowany.

MRiRW zapewnia, że podejmuje wszelkie niezbędne starania aby ww. rozwiązania w zakresie wypłaty rekompensat za szkody wyrządzane przez ptaki mogły zacząć funkcjonować już w 2024 roku.

Źródło: krir.pl

Tagi: Dopłaty KRIR