Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Zwierzęta > Rocznie zabija 390 mln ptaków. Kot zagrożeniem dla środowiska?
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 05.06.2023 11:00

Rocznie zabija 390 mln ptaków. Kot zagrożeniem dla środowiska?

kot na drzewie
unsplash.com

Koty są jednymi z najpopularniejszych zwierząt domowych, ale ich wychodzenie z domu może prowadzić do niekorzystnych skutków dla lokalnych ekosystemów wiejskich. Drapieżniki o niewątpliwych zdolnościach łowieckich, takie jak koty, mogą znacząco wpływać na równowagę przyrody, zaburzając miejscową faunę i florę. 

Europa: 390 mln ptaków rocznie zabijanych przez koty

Koty domowe, mimo swojego przyjacielskiego charakteru, wciąż mają instynkty drapieżników. Wychodząc na zewnątrz, stają się częścią wiejskich ekosystemów, gdzie ich zdolności łowieckie mogą znacząco wpływać na lokalną florę i faunę. Koty mogą polować na ptaki, gryzonie, płazy oraz inne dzikie zwierzęta, które stanowią ważną część ekosystemu wiejskiego.

Badania przeprowadzone przez BirdLife International w 2018 roku ((The State of the World's Birds 2018, BirdLife International) wykazały, że w Europie koty domowe zabijają rocznie około 390 milionów ptaków. Taka liczba polowanych ptaków może prowadzić do destabilizacji populacji, szczególnie dla gatunków już zagrożonych. Ponadto, koty mogą również polować na owady zapylające, co może negatywnie wpływać na procesy związane z zapylaniem roślin i produkcją owoców.

Zagrożenia dla miejscowych gatunków w USA

Duże nagromadzenie wychodzących kotów na wsi może mieć poważne konsekwencje dla miejscowych gatunków. Jeśli koty staną się dominującym drapieżnikiem, mogą prowadzić do wyginięcia lub znacznego zmniejszenia populacji niektórych dzikich zwierząt. To z kolei może wpływać na łańcuch pokarmowy i równowagę ekosystemu.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Natural Areas Journal w 2013 roku (The Impact of Rural Domestic Cats on Wildlife Populations in the United States, Natural Areas Journal) wskazuje z kolei, że koty domowe na obszarach wiejskich w Stanach Zjednoczonych rocznie zabijają od 1,3 do 4 miliardów ptaków i od 6,3 do 22,3 miliardów ssaków. Te liczby są alarmujące i potwierdzają potencjalne zagrożenie, jakie koty stanowią dla miejscowych gatunków na wsi.

Odpowiedzialność właścicieli kotów

Właściciele kotów mają kluczową rolę w ograniczaniu negatywnego wpływu swoich zwierząt na środowisko wiejskie. Istnieje wiele skutecznych sposobów, aby zapewnić, że nasze koty pozostaną bezpieczne i jednocześnie nie stanowiły zagrożenia dla lokalnych ekosystemów. Jednym z nich jest trzymanie kotów na terenie posesji, w ogrodach lub na wybiegach zewnętrznych, które zapewnią im dostęp do świeżego powietrza, ale będą jednocześnie ograniczać ich swobodne polowanie.

Przy okazji należy również pamiętać o kwestii sterylizacji i kastracji kotów, aby zapobiec nadmiernemu rozmnażaniu się populacji, co prowadzi do większej ilości bezdomnych kotów i wzrostu liczby kotów, które polują na dzikie zwierzęta.

Środowisko wiejskie jest cennym ekosystemem, który wymaga ochrony. Dlatego właściciele kotów powinni mieć świadomość, że wychodzenie ich pupili na wolność może mieć negatywne skutki dla lokalnej przyrody. Odpowiedzialne traktowanie naszych czworonogów i podejmowanie działań mających na celu ochronę lokalnych ekosystemów jest kluczowe dla zachowania równowagi i różnorodności przyrody.