Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Świadczysz usługi utylizacyjne? Złóż wniosek do końca września
Justyna  Nachman
Justyna Nachman 20.09.2023 09:27

Świadczysz usługi utylizacyjne? Złóż wniosek do końca września

krowy
Pixabay

Tylko do 30 września trwa nabór wniosków na świadczenie usług utylizacyjnych w 2024 r. prowadzony przez ARiMR.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O pomoc mogą starać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich. Wnioski dotyczą świadczenia usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich w 2024 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy na finansowanie lub dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, ponoszonych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, będącego mikroprzedsiębiorcą, małym albo średnim przedsiębiorcą.

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania przez ARiMR ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie w 2024 roku, upływa wraz z dniem 30 września 2023 roku. Planowany termin stosowania ww. pomocy przez ARiMR: 1 stycznia ‐ 31 grudnia 2024 r.

Sposób składania wniosków

Wnioski na świadczenie usług utylizacyjnych – dotyczących zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie – na rzecz producentów rolnych, składa się za pośrednictwem aplikacji UTYLIZATOR udostępnionej przez Agencję podmiotom utylizacyjnym.

W przypadku, gdy podmiot nie posiada aktywnego dostępu do aplikacji UTYLIZATOR, w celu złożenia wniosku na świadczenie usług utylizacyjnych, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o dostęp do aplikacji, który został udostępniony na stronie internetowej ARiMR w dziale: Pomoc Krajowa, Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.

Zasady rozpatrywania wniosków

Zasady rozpatrywania wniosków na świadczenie usług utylizacyjnych, kryteria jego oceny, ustalania wysokości limitu finansowego i wyboru podmiotów utylizacyjnych zostały zamieszczone w plikach pod nazwą „Warunki naboru wniosków” i „Kryteria oceny wniosków i wyboru podmiotów utylizacyjnych”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na gov.pl

Źródło: ARiMR gov.pl