Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Co dalej z programem usuwania folii rolniczych? Jest odpowiedź Ministerstwa Środowiska
Aneta Modrzejewska
Aneta Modrzejewska 01.07.2024 01:33

Co dalej z programem usuwania folii rolniczych? Jest odpowiedź Ministerstwa Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
fot. Canva

Program “Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w tym roku bez ogłoszenia naboru. Pismo z prośbą o podanie informacji skierował w tej sprawie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska prezes Wiktor Szmulewicz. 

Usuwanie folii z gospodarstw rolnych nie w 2024 roku?

Program “Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” od kilku lat funkcjonował w Polsce. Beneficjentami programu są samorządy terytorialne i ich związki, jednak bezpośrednimi odbiorcami programu są rolnicy, posiadający do utylizacji folie rolnicze, sznurki i siatki do owijania balotów oraz opakowania po nawozach i opakowania typu big bag. 

Program finansowany jest w ramach pomocy de minimis. Stan wykorzystania pomocy de minimis w rolnictwie (według stanu na 30 czerwca 2024 roku) wynosi 263 137 159,42 euro, co stanowi 88,92% puli pieniężnej przeznaczonej na ten rok. 

Pomidor zwinął swoje liście? Sprawdź, jakie są główne przyczyny

Kontynuacja programu w 2024 roku

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz skierował do Ministerstwa Klimatu i Środowiska pismo w sprawie kontynuacji programu “Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" w 2024 roku. W odpowiedzi na pismo prezesa Szmulewicz odpowiedź MKiŚ skierował Piotr Kudelski, zastępca dyrektora w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W piśmie czytamy:

Szanowny Panie Prezesie, w odpowiedzi na Pana pismo dot. uruchomienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejnej edycji programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" poniżej przedstawiam stosowne informacje.W chwili obecnej NFOŚiGW nie planuje ogłoszenia kolejnego naboru wniosków na rok 2024 w ramach Programu. 

Co dalej z programem usuwania folii rolniczych?

Czy to oznacza, że rolnicy zostaną pozostawieni z problemem nietypowych odpadów sami? Trudno w tej chwili powiedzieć. Firmy specjalizujące się w odbiorze odpadów pochodzących z działalności rolniczej, w postaci folii, sznurków, czy opakowań od nawozów są nieliczne i obejmują swym zasięgiem duże tereny rolnicze. Skorzystanie z ich usług jest kosztowne.Na ten moment brak jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W piśmie do prezesa KRIR czytamy:

Niemniej jednak, po zakończeniu realizacji przedsięwzięćw ramach już zawartych umów o dofinansowanie, Fundusz dokona rozeznania
zapotrzebowania na wsparcie finansowe i rozważy celowość kontynuacji Programu. Należy jednak zaznaczyć, że uruchomienie kolejnego naboru wniosków uwarunkowane będzie dostępnością środków w budżecie na realizację Programu oraz określeniem wpływów środków do NFOŚiGW, które będą mogły być przeznaczone na ten cel.