Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Zwierzęta > Rzekomy pomór drobiu na Podlasiu
Zuzanna Rucińska
Zuzanna Rucińska 26.07.2023 19:00

Rzekomy pomór drobiu na Podlasiu

Kury
unsplash.com

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował, że do dnia 24 lipca 2023 r. wyznaczono cztery ogniska rzekomego pomoru drobiu w Polsce. Wszystkie ogniska zlokalizowane są na terenie województwa podlaskiego w powiecie białostockim.
 

Rozporządzenie podlaskiego wojewody

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował o decyzji podlaskiego wojewody dotyczącej wydania nowego rozporządzenia w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu. Rozporządzenie zostało wprowadzone w życie ze względu na wykrycie przez służby weterynaryjne kolejnych ognisk choroby na terytorium powiatu białostockiego.

Zgodnie z komunikatem przekazanym przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku „Nowe ogniska rzekomego pomoru drobiu służby weterynaryjne wykryły w miejscowościach: Bojary (Gmina Turośń Kościelna) oraz Bohdan (Gmina Dobrzyniewo Duże). Pierwszy raz choroba wystąpiła w gospodarstwie w miejscowości Topilec”.

W związku z pojawieniem się dużego ryzyka rozprzestrzeniania się rzekomego pomoru drobiu wojewoda podlaski rozszerzył strefę zapowietrzoną oraz zagrożoną. Obecny obszar zapowietrzony obejmuje 31 miejscowości znajdujących się na terytorium 4 gmin, natomiast obszar zagrożony dotyczy 128 miejscowości na terenie 11 gmin, a także kilku osiedli na terenie Miasta Białystok.

Zwalczanie rzekomego pomoru drobiu

Rzekomy pomór drobiu dotyka coraz to liczniejsze gospodarstwa rolne w Polsce. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom występowania choroby eksperci są zobligowani do podjęcia środków mających na celu likwidację choroby w ognisku, jak również zapobieganie jej rozprzestrzenianiu się na sąsiadujące z ogniskiem obszary.

Zgodnie z opublikowanym przez Podlaski Urząd komunikatem „W tym celu wojewoda podlaski wydał na wniosek Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Białymstoku rozporządzenie w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu, w którym wymienione są tereny, na których wyznaczono obszar zapowietrzony oraz obszar zagrożony wystąpieniem choroby, oraz nakazy i zakazy obowiązujące na tych obszarach”.

Co więcej, jak podaje Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, na terenach miejscowości wskazanych w Rozporządzeniu Wojewody, urzędowi lekarze weterynarii odwiedzają wszystkie posesje w celu ustalenia miejsc utrzymywania drobiu.

Niewystarczające działania przyczyną rosnącego zagrożenia

Powiatowy lekarz weterynarii w Białymstoku czeka nadal na wyniki badań laboratoryjnych pobranych w 13 miejscach, do których trafiły kury z jednego z gospodarstw w Topilcu. 

Jak podaje portal Białystok Wyborcza.pl, podlaski poseł PO Robert Tyszkiewicz odniósł się 25 lipca 2023 r. w czasie konferencji prasowej w Białymstoku do sytuacji związanej z rzekomym pomorem drobiu. Zgodnie z przekazaną informacją, Robert Tyszkiewicz podkreślił, że „Działania, jakie podejmuje od dwóch tygodni władza dla powstrzymania rozprzestrzeniania się tej choroby, są całkowicie niewystarczające. Można nawet powiedzieć: są w zdecydowanej mierze wyłącznie pozorowane”.

GIW zapewnia jednak, że we wszystkich ogniskach rzekomego pomoru drobiu Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła działania związane z likwidacją choroby oraz ustanowieniem środków kontroli, zgodnie z procedurami wynikającymi z aktualnego prawodawstwa, w tym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687.

Źródło: gov.pl, wetgiw.gov.pl, bialystok.wyborcza.pl