Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Składka zdrowotna w KRUS będzie wyższa. Ile wyniesie?
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 18.02.2024 13:15

Składka zdrowotna w KRUS będzie wyższa. Ile wyniesie?

leżące banknoty
East News/ARKADIUSZ ZIOLEK

To nie Prima Aprilis. Od 1 kwietnia 2024 roku zostanie podniesiona składka na ubezpieczenie zdrowotne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nowe kwoty będą obowiązywać domowników jak i pomocników rolnika. Sprawdziliśmy, o ile więcej trzeba wyciągnąć z portfela na składkę zdrowotną w KRUS.
 

Składka zdrowotna w KRUS

W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) ubezpieczeniu zdrowotnemu rolników podlegają- zarówno z mocy ustawy, jak i na wniosek -rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym, (którego powierzchnia równa jest 1 hektarowi przeliczeniowemu użytków rolnych lub poniżej 1 hektara) pod warunkiem, że nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. 

Do kolejnej grupy, która podlega obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej w KRUS są:

 • domownicy rolnika stale pracujący w gospodarstwie rolnym rolnika niezależnie od powierzchni gospodarstwa rolnego należącego do rolnika;
 • członkowie rodzin rolników, domowników, emerytów i rencistów; 
 • pomocnicy rolnika;
 • osoby pobierające emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą.
   
Trzy miesiące aresztu dla 19-latka. Podpalił stodołę, bo nie dostał piwa

Jak zmieni się od kwietnia kwota ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS?

Aby ustalić składkę zdrowotną z KRUS należy przyjrzeć się podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorczym, którego wypłaty z zysku w IV kwartale wyniosły 7767,85 złotych. Aby uzyskać sumę składki zdrowotnej w KRUS należy odliczyć 9% od podstawy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia czyli 33,4%. 

Wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, wzrośnie również składka zdrowotna dla rolników oraz domowników gospodarstwa rolnego i wyniesie ona (w II kwartale 2024 roku) 234zł miesięcznie

W I kwartale 2024 roku podstawa składki dla rolników, małżonków i domowników równa była kwocie 143 zł miesięcznie. Wysokość składek zdrowotnych w KRUS dla wyżej wymienionych osób zależne jest od wielkości gospodarstwa i w przeliczeniu na każdy hektar użytków rolnych wynosi 1 zł.

Według Gazety Prawnej, wysokość składki KRUS w II kwartale 2024 roku, w zależności od wielkości gospodarstwa, będzie wynosić:

 • 609 zł - do 50 ha (w I kwartale było to 504 zł),
 • 1 125 zł - od 50 ha do 100 ha (w I kwartale wynosiła 894 zł),
 • 1 638 zł - od 100 do 150 ha (w I kwartale równała się kwocie 1 284 zł),
 • 2 154 zł - od 150 do 300 ha (w I kwartale było to 1 674 zł)
 • 2 667 zł - powyżej 300 ha (w I kwartale 2 067 zł),
 • 609 zł - dla domowników rolnika (w I kwartale wynosiło 504 zł).

Kiedy termin płatności składek KRUS?

Rolnik, który chcę przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS, powinien w ciągu 14 dni dokonać zgłoszenia, poprzez złożenie druku KRUS UD-2Z "Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego" w odpowiedniej dla jego miejsca zamieszkania placówce KRUS. 

Dla członków rodziny rolnika, domowników, emerytów i rencistów czas na złożenie druku do KRUS o przystąpieniu do ubezpieczenia zdrowotnego, wynosi 7 dni od momentu wejścia w posiadanie gruntów rolnych. Rolnik powinien zgłosić swojego pomocnika przy zbiorach do KRUS-u w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. 

Opłaty na ubezpieczenie zdrowotne z KRUS należy uiszczać raz na kwartał. Termin płatności przypada w ostatnim dniu pierwszego miesiąca odpowiedniego kwartału. W 2024 roku te terminy są następujące:

 1. I kwartał- 31 stycznia
 2. II kwartał- 30 kwietnia
 3. III kwartał- 31 lipca
 4. IV kwartał- 31 października