Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Uprawy > Spektakularne odkrycie na polu. Rolnik odnalazł cmentarzysko sprzed 4000 lat
Aneta Wasilewska
Aneta Wasilewska 19.03.2022 02:33

Spektakularne odkrycie na polu. Rolnik odnalazł cmentarzysko sprzed 4000 lat

Odkrycie - rolnik
GoranH/ Pixabay

- Okazało się, że są to fragmenty całego pochówku znajdującego się bardzo płytko (ok. 30 cm) poniżej poziomu terenu. Tak płytkie usytuowanie mogiły wiąże się z postępującą erozją stoku, która powoduje odsłanianie znajdujących się pierwotnie dużo głębiej pochówków - poinformował Romuald Turakiewicz na stronie Muzeum w Raciborzu. 

Razem z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach podjęta została decyzja o eksploracji odkrytego grobu. Podczas prac udało się odkryć dwa kolejne pochówki, co oznaczało, że na miejscu odnaleziono stare cmentarzysko. 

Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo:

[EMBED-5]

- Po przeprowadzeniu przez przedstawiciela naszego Urzędu oględzin miejsca odkrycia kości ludzkich, ustalono w porozumieniu z właścicielem pola oraz archeologami konieczność przeprowadzenia badań ratowniczych odkrytego grobu w celu zabezpieczenia znaleziska, oraz wykonanie dokumentacji. W trakcie lustracji powierzchniowej otoczenia grobu odnaleziono liczne fragmenty ceramiki pradziejowej, a także fragment kamiennej siekierki - dodaje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Prace zostaną wznowione na jesień 

Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

1. Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

  1. wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatorazabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Jak można dowiedzieć się na stronie muzeum, podjęta została decyzja o odłożeniu dalszych prac na terenie odkrytego cmentarzyska. Prace zostaną wznowione po zakończeniu prac rolniczych, na jesieni bieżącego roku

Kolejne odkrycie rolnika 

Jak niedawno informowaliśmy, niemałego odkrycia dokonał rolnik między miejscowością Trzydnik Duży a Kraśnikiem. Na polu nagle zaczęła zapadać się ziemia, a z czasem, gdy zagłębienie się poszarzało, na jaw wyszło, co znajduje się pod ziemią. Jak się okazało, była to niewielka jaskinia sprzed kilkuset tys. lat. Więcej na ten temat można przeczytać >tutaj<. 

Fot. Facebook/ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach/ Fot. Muzeum w Raciborzu

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Muzeum Racibórz

Tagi: Rolnictwo