Unia Europejska
unsplash.com / fot. Guillaume Périgois
Autor Magdalena Więckowska - 15 Lutego 2021

Sondaż Eurobarometru ws. opinii na temat WPR. Z roku na rok coraz lepiej

Od 2007 roku Eurobarometr przeprowadza badania opinii Europejczyków na temat działań Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa i Wspólnej Polityki Rolnej. Od 2017 do 2020 roku liczba osób pozytywnie oceniających działania WPR wzrosła aż o 5%.

Badania opinii publicznej zostały przeprowadzone wśród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Respondentów pytano nie tylko o opinię na temat różnych przedsięwzięć, ale także o znajomość unijnej polityki rolnej.

Unia Europejska, rolnictwo i ocena społeczeństwa

Przedmiotem badania było m.in. pytanie, co obywatele Unii Europejskiej sądzą o podejmowanych przez nią działaniach w ramach wspólnej polityki rolnej, leśnictwa i obszarów wiejskich. Sondaż przeprowadzano od sierpnia do września 2020 roku, a odpowiedzi udzieliło ponad 27 200 obywateli wszystkich krajów członkowskich UE.

Wyniki przygotowane przez Eurobarometr przeanalizowali eksperci Unii Owocowej. Najnowsze dane zostały porównane z wartościami liczbowymi pochodzącymi z 2017 roku. W szczególności przyglądano się unijnym działaniom w obszarach bezpieczeństwa i jakości żywności, a także zrównoważonego rozwoju.

Jak się okazało, w ciągu trzech lat (od 2017 do 2020) stosunek do tego typu działań UE polepszył się - pozytywną opinię na temat WPR wyraziło 5% więcej respondentów niż w 2017 roku. Mówimy jednak o ocenie funkcjonowania WPR - czy jednak wszyscy Europejczycy znają ten termin?

Mateusz Kisiel z Mateusz Kisiel z "Rolnik szuka żony" wygrał bitwę na gali sztuk walki. Wielkie widowiskoCzytaj dalej

Zgodnie z badaniami Eurobarometru, również w tym aspekcie dane na przestrzeni ostatnich lat dają powody do coraz większego zadowolenia - Europejczycy wyraźnie interesują się tym, co (i jak) jedzą, a także skąd pochodzi wybierana przez nich żywność.

Efektem tego jest fakt, iż w 2020 roku prawie 75% obywateli Unii Europejskiej stwierdziło w badaniu Eurobarometru, że zna działania WPR, a ponadto uważa, że są one dobre nie tylko dla rolników, ale i dla konsumentów. Jest to ważna informacja zwrotna dla UE - wszystkie działania WPR są bowiem zorientowane na ochronę obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój, działania proekologiczne i ochronę rolników.

W momencie, gdy respondenci w dużej mierze w sposób pozytywny reagują na pytania o WPR oznacza to, że działania Unii Europejskiej zdają się zmierzać w dobrym kierunku i realizują oczekiwania obywateli.

Dalsze wnioski z badania

Jakie priorytety mają Europejczycy w kwestiach związanych z polityką rolną? Aż 92% z nich uważa, że zapewnienie stabilnych dostaw żywności do krajów członkowskich UE jest niezwykle ważne. Respondenci zaznaczyli również, że jest dla nich istotne, by łańcuchy dostaw były możliwie krótkie.

Wskazano na potrzebę szanowania lokalnej tradycjii znajomość pochodzenia kupowanej żywności. 81% osób odpowiedziało, że jest dla nich ważne, by produkty spożywcze posiadały etykiety gwarantujące odpowiednią jakość. Mimo to widać tu pewien rozziew między deklaracjami a stanem faktycznym - tylko 15% respondentów wykazało się znajomością certyfikatów unijnych.

90% osób stwierdziło w badaniu, iż jest dla nich ważne, by pozycja rolników została wzmocniona w łańcuchu dostaw żywności. Co więcej, około 50% respondentów wskazało, że jednym z priorytetów WPR powinna być dbałość o odpowiedni poziom życia rolników - chodzi tutaj zarówno o dochody, jak i płatności bezpośrednie.

Badani wskazali, że rolnicy prowadzący proekologiczną działalność powinni być wynagradzani przez unijne władze. Co więcej, aż 92% osób powiedziało, że dotacje dla rolników powinny być wypłacane w dalszym ciągu, by móc w ten sposób dbać o środowisko i klimat.

Sekretarz generalna Unii Owocowej, Paulina Kopeć, stwierdziła:

- Ogólny wynik przeprowadzonych badań jest bardzo zadowalający. Przedstawia rosnącą świadomość społeczeństwa i pokazuje, że wspólne, zjednoczone działania państw członkowskich mają sens. W jedności siła - dlatego kluczową rolę odgrywają grupy producenckie, które na co dzień wspierają członków organizacji i podtrzymują lepszą, silną pozycję do negocjacji sprzedaży na korzystnych warunkach, a także prowadzą producentów ku zrównoważonemu rolnictwu.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: farmer.pl

Następny artykuł