dotacja
Marek BAZAK/East News
Autor Magdalena Więckowska - 13 Lutego 2021

15 lutego mija termin naboru wniosków o dotację na rozwój przedsiębiorczości

W poniedziałek 15 lutego 2021 roku mija termin przyjmowania wniosków o dotację na działanie "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych". Dotacje są wypłacane z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Warto dodać, że maksymalna wartość dotacji, o którą może ubiegać się rolnik, wynosi aż 500 tysięcy złotych.

Dotacja na rozwój przedsiębiorczości

Dat w kalendarzu dotacji jest całkiem sporo i nietrudno przegapić moment, w którym przyjmowanie wniosków zostaje zamknięte.

Przypominamy: by ubiegać się o dopłatę na rzecz działania Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych, dokumenty do ARiMR trzeba przesłać do poniedziałku 15 lutego 2021 roku.

O fundusze mogą ubiegać się osoby fizyczne, prawne, jak i mikro- lub małe przedsiębiorstwo bez określonej osobowości prawnej.

Traktorzysta urządził kulig i uciekał przed policją. Teraz odpowie przed sądemTraktorzysta urządził kulig i uciekał przed policją. Teraz odpowie przed sądemCzytaj dalej

Istnieje jednak ważny warunek: wnioskodawca musi udowodnić wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze usługowym dla gospodarstw rolnych przez przynajmniej dwa lata od momentu złożenia wniosku.

Działalność gospodarcza musi dotyczyć jednego z wymienionych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną (01.61.Z), działalności usługowej wspomagającej chód i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z) lub działalności usługowej następującej po zbiorach (01.63.Z).

Szczegóły programu

Warto podkreślić, że fundusze pomocowe pokryją do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez rolnika. Pieniądze można wykorzystać m.in. na zakup lub leasing (z późniejszym przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn.

Ponadto przedsiębiorca dzięki dotacji może nabyć narzędzia lub urządzenia służące do produkcji rolnej, aparaturę pomiarową i kontrolną, sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowanie służące do zarządzania przedsiębiorstwem, jak i uiścić opłaty za niezbędne patenty i licencje.

Wiadomo, iż ARiMR otrzymała do tej pory 772 wnioski, na podstawie których zostaną wypłacone fundusze pomocowe rzędu 347 milionów złotych.

Wnioski należy wysyłać przesyłką rejestrowaną lub oddać je osobiście w regionalnym biurze ARiMR. Kolejnym wygodnym i szybkim sposobem przesłania dokumentów jest również skorzystanie z internetowej platformy e-PUAP.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

źródło: ppr.pl

Następny artykuł