gus
unsplash.com / fot. Richard Bell
Autor Magdalena Więckowska - 2 Lutego 2021

Spisano 98% gospodarstw. GUS podsumuje 2020 rok już w marcu

GUS podaje, iż w 2020 roku spisało się 98% gospodarstw podczas Powszechnego Spisu Rolnego. Jest to najważniejsze badanie ukazujące faktyczny stan polskiego rolnictwa w najrozmaitszych aspektach - stanowi ono nieocenione źródło informacji nie tylko dla GUS, ale również dla samych rolników.

Powszechny Spis Rolny organizowany przez GUS ma miejsce raz na dziesięć lat. W 2020 roku odbywał się od 1 września do 30 listopada 2020 roku.

GUS o Powszechnym Spisie Rolnym

Na wstępie warto podkreślić, że Powszechny Spis Rolny odnotowywał dane ze stanu wszystkich gospodarstw na 1 czerwca 2021 roku. Na stronie internetowej poświęconej Powszechnemu Spisowi Rolnemu Główny Urząd Statystyczny napisał:

Miło nam ogłosić, że spisaliśmy niemal 98% gospodarstw rolnych z całego kraju! Szczególnie cieszy nas, że blisko jedna piąta gospodarstw skorzystała z możliwości samospisu przez Internet. To udowadnia, że polskie gospodarstwa rolne rozwijają się, wykorzystują technologię w większym stopniu niż 10 lat temu i stają się coraz bardziej nowoczesne.

W marcu możemy spodziewać się tzw. informacji sygnalnej od GUS w sprawie Spisu - czyli informacji o wstępnych wynikach. Danych jest mnóstwo, więc ich rzetelne opracowanie zajmie trochę czasu. Na pełne wyniki trzeba będzie poczekać do września 2021 roku.

Sąsiedzi zgłosili, że rolnik źle traktuje psy. Właściciel nie żałuje trzymania ich na mrozieSąsiedzi zgłosili, że rolnik źle traktuje psy. Właściciel nie żałuje trzymania ich na mrozieCzytaj dalej

Dane na marzec i wrzesień

Informacja sygnalna, która ma zostać opublikowana w marcu bieżącego roku, przedstawi dane dotyczące różnych aspektów działalności rolniczej oraz struktury społeczeństwa na wsi.

Przeczytamy wtedy m.in. o liczbie gospodarstw rolnych w Polsce ogółem, a także liczbie gospodarstw podzielonych na grupy obszarowe użytków rolnych. Podana zostanie informacja na temat tego, w jakim wieku i jakiej płci są osoby pracujące w polskich gospodarstwach.

Ukazana zostanie dodatkowo średnia powierzchnia gospodarstw (ogółem) oraz średnia powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie według użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów. Inną niezwykle istotną informacją, która pojawi się w marcowej wiadomości sygnalnej będzie liczba pogłowia gatunków zwierząt gospodarskich - tj. bydła, świń i drobiu.

Rolnicy dowiedzą się, jakim wyposażeniem dysponują przedsiębiorcy rolni na terenie całego kraju - w tym przypadku chodzi o traktory i inne podstawowe maszyny rolnicze. Ponadto zostanie podane, ile osób pracuje średnio w gospodarstwie rolnym oraz jaki jest nakład ich pracy.

Wszystkie te dane będą porównane z wynikami uzyskanymi podczas poprzedniego Powszechnego Spisu Rolnego z roku 2010. We wrześniu 2021 roku spodziewać się możemy uzupełnienia wstępnych informacji z marca.

GUS poda wtedy pełny raport z wyników, ukazując dane na poziomie województw. Opublikowane mają być również informacje dotyczące powierzchni upraw ogrodniczych, budynków inwentarskich, struktury gospodarstwa domowego użytkownika, ochrony roślin i nawożenia, a także przeznaczenia końcowej produkcji rolniczej.

Odbywający się co dziesięć lat spis rolny jest bezcennym narzędziem pokazującym, w jakim tempie zmienia się polska wieś - jakie ma problemy, które regiony rozwijają się w szybszym lub wolniejszym tempie. Informacje takie pozwalają na precyzyjne dostosowanie polityki rolnej państwa do potrzeb rolników.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: wrp.pl

Następny artykuł