Minister rolnictwa
Piotr Molecki/East News
Autor Magdalena Więckowska - 16 Marca 2021

Minister rolnictwa zapowiedział wzmocnienie pozycji producenta rolnego w łańcuchu dostaw żywności

Jak podaje oficjalna strona rządowa, 16 marca br. została zorganizowana konferencja online "Nieuczciwe praktyki handlowe - implementacja dyrektywy 2019/633 i egzekwowanie przepisów”. Obecny na niej minister rolnictwa Grzegorz Puda podkreślał, że planowane są zmiany prawne, mające na celu zapobieganie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi.

Spotkanie w formie online zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Minister rolnictwa o planowanych zmianach dla rolników

Minister rolnictwa Grzegorz Puda podczas konferencji powiedział, że chce, by rolnicy czuli większą pewność w prowadzonej przez siebie działalności rolniczej. Ponadto, celem szefa resortu rolnictwa jest wzmocnienie pozycji producenta żywności w łańcuchu dostaw.

Warto dodać, że wśród dziewięciu podstawowych celów Wspólnej Polityki Rolnej jest ugruntowanie pozycji rolników, a MRiRW otwarcie deklaruje, że chce to zamierzenie zrealizować.

- Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez promowanie współpracy rolników, krótkie łańcuchy rynkowe i krótkie łańcuchy sprzedaży oraz wzmacnianie niewielkich zakładów w zakresie przetwórstwa rolno-żywnościowego, który zapewnia konkurencję między podmiotami skupującymi surowce rolne - powiedział Grzegorz Puda.

Rolnikinfo.pl obrazy"Kupił cypryjskie ziemniaki we francuskim sklepie". Agrounia o prezydencie na zakupachCzytaj dalej

Zapraszamy do obejrzenia naszego najnowszego materiału wideo:

Minister rolnictwa podczas konferencji dodał ponadto:

- Dobre relacje między wszystkimi ogniwami łańcucha, to warunek prawidłowej, rynkowej wyceny produktów, odzwierciedlającej faktyczne koszty produkcji i zapewniającej sprawiedliwy podział wartości dodanej i optymalny poziom inwestycji w całym sektorze rolno-żywnościowym.

Rządowa strona internetowa podaje następujące informacje na temat planowanych przepisów, które mają poprawić sytuację rolników w łańcuchu dostaw żywności:

  • przepisy te mają zagwarantować bardziej przejrzyste warunki funkcjonowania podmiotów w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;
  • planowane regulacje przyczynią się do odbudowy rynków lokalnych oraz do ochrony rolników oraz małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze sprzedaży i przetwórstwa surowców rolnych;
  • zmiany prawne wzmocnią pewność prowadzenia działalności rolniczej, co pośrednio będzie miało wpływ na konkurencyjność gospodarstw rodzinnych i lepszą opłacalność działalności rolniczej.

UOKiK i KOWR

Nie bez przyczyny organizatorami konferencji były także UOKiK i KOWR. Główne założenia UOKiK na bieżący rok dotyczą rabatów i opłat związanych ze sprzedażą produktów rolno-spożywczych. Ponadto Urząd chce monitorować sytuację na rynku tuczu traktowego oraz nasion. Dodatkowo przewiduje tzw. powoływanie się na siłę wyższą.

Dyrektorka Generalna KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola powiedziała, że kierowana przez nią instytucja pomaga rozwiązywać sytuacje, w których producenci rolni pisemnie informują KOWR o podejrzeniu naruszenia przepisów dotyczących umów w łańcuchu dostaw żywności.

- Monitorujemy sytuację w różnych sektorach rynków rolnych, w których zidentyfikowano problemy i na bieżąco staramy się podejmować czynności prewencyjne - powiedziała.

W konferencji online brało udział ponad dwustu słuchaczy pracujących na co dzień w branżach związanych z łańcuchem dostaw produktów rolno-spożywczych w Polsce.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: gov.pl

Następny artykuł