RolnikInfo.pl
Ministerstwo rolnictwa - interwencja

Chun-San/Pixabay

Ministerstwo rolnictwa odpowiada na apel w sprawie interwencji na rynku trzody i drobiu

22 Marca 2022

Autor tekstu:

Aneta Wasilewska

Udostępnij:

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku na wniosek zgłoszony podczas VI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa, by podjęte zostały działania na forum Unii Europejskiej. Działania miały dotyczyć interwencji na rynku trzody chlewnej oraz drobiu, ze względu na znaczne spadki cen. - Ponadto, Zarząd KRIR zwrócił się o zlecenie zbadania różnic pomiędzy cenami, które rolnicy otrzymują za wyprodukowane płody rolne w punktach skupu, a cenami płaconymi przez konsumentów w sklepach, oraz wypracowanie działań, które zapobiegną tak znacznym różnicom - poinformowała Małopolska Izba Rolnicza. Teraz pojawiła się odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W przypadku rynku drobiu, jak zauważono w odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych, mimo niesprzyjających warunków (tj., ptasiej grypy i koronawirusa) produkcja żywca drobiowego w pierwszych dziewięciu miesiącach ubiegłego roku wzrosła o 3,7% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. 

- W pierwszych dziesięciu miesiącach 2020 r. wyeksportowano z Polski 1231,9 tys. ton mięsa drobiowego, co oznacza wzrost wolumenu eksportu o około 0,4%, w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w 53. tygodniu 2020 roku średnia cena skupu kurcząt typy brojler ukształtowała się na poziomie 3,09 zł/kg - w relacji tygodniowej była wyższa o 0,5%, a w skali roku obniżka wyniosła 6,0% - poinformowano w piśmie z MRiRW.

Co więcej, w piśmie poinformowano, że Polska wielokrotnie występowała do Komisji Europejskiej w celu uruchomienia wsparcia rynkowego dla sektora drobiarskiego. Niestety, Komisja Europejska nie podjęła działań w tym kierunku. W odpowiedzi wskazano także, na to, że w Polsce wyznaczane były kolejne ogniska ptasiej grypy, co znacznie wpływa na ograniczanie możliwości eksportowych drobiu. 

Odpowiedź ministerstwa rolnictwa w sprawie wieprzowiny 

Natomiast jeżeli chodzi o rynek wieprzowiny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ostatnich miesiącach podejmowało na forum Unii Europejskiej konkretne działania, które ukierunkowałyby Komisję Europejską na podjęcie interwencji na rynku wieprzowiny.

- W dniu 27 listopada 2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do Komisarza ds. Rolnictwa Pana Janusza Wojciechowskiego pismo dotyczące rozwoju sytuacji na rynku wieprzowiny oraz ponowne zawnioskowanie o pilne uruchomienie interwencji rynkowej w postaci dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny i przyznanie pomocy dla producentów świń - poniformowano. 

Jednak Wojciechowski w odpowiedzi na wezwanie MRiRW podtrzymał argumenty Komisji Europejskiej, co do mechanizmu przechowywania wieprzowiny, a także wskazał na możliwość pomocy w formule de minimis, oraz notyfikowanej pomocy państwa.

- Ponadto zapewnia (Komisarz ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski - przyp. red), że podległe służby uważnie monitorują rozwój sytuacji na rynku we wszystkich państwach członkowskich UE, a Komisja jest gotowa podjąć działania, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała - informuje MRiRW.

Różnice między cenami skupu a cenami detalicznymi 

Jak przekazano w piśmie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi już prawie 20 lat prowadzi badania w sprawie cen produktów rolnych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR). Co więcej, na bieżąco można znaleźć na stronie ministerstwa wyniki badań. 

- W ramach zwiększenia transparentności rynku rolno-żywnościowego został opracowany projekt rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych, który umożliwi zbieranie danych o cenach zakupu wybranych towarów żywnościowych przez podmioty handlu detalicznego - można przeczytać w piśmie. 

Dzięki rozporządzeniu, na różnych etapach łańcucha żywnościowego będą zbierane informacje, które przysłużą się do analiz ceny podczas wszystkich etapów dystrybucji. 

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Małopolska Izba Rolnicza

Aneta WasilewskaAutor

Absolwentka filologii ukraińskiej.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@rolnikinfo.pl

Podobne artykuły

policja

Podpalacz słomy ujęty przez policjantów. Oniemieli, gdy wydało się, kim jest

Czytaj więcej >
puda

Minister Grzegorz Puda skomentował strajki rolników. Odniósł się do postulatów Agrounii

Czytaj więcej >
rolnik

Rolnik nie chciał oddać swojej ziemi pod gazociąg. Zatrzymała go policja

Czytaj więcej >
grunty - rolnicy

Ogromne straty rolników z gminy Stupsk. Od jesieni ubiegłego roku zalewane są ich łąki i grunty orne

Czytaj więcej >