Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Szykują się zmiany w prawie. Urząd Pracy będzie rejestrować rolników
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 12.04.2024 16:06

Szykują się zmiany w prawie. Urząd Pracy będzie rejestrować rolników

Urząd Pracy
fot. East News/ARKADIUSZ ZIOLEK

Rada Ministrów otrzymała projekt zmian w ustawie o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Zmiany te odnoszą się do rolników, którzy posiadają nieruchomość rolną obejmującą obszar użytków rolnych o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych, a którzy nie mają stałych dochodów. Ta grupa rolników będzie mogła ubiegać się o status osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy.

Zmiany dla osób bezrobotnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt zmian w ustawie o rynku pracy i służbach zatrudnienia, który Rada Ministrów planuje przyjąć w III kwartale 2024 roku.

W projekcie ustawy przewidziana została możliwość rejestracji w Powiatowych Urzędach Pracy osób biernych zawodowo. Przyjęcie takiego systemu ma ułatwić identyfikacje, archiwizacje i dotarcie do osób, które pozostają bez pracy lub są gotowe podjąć pracę, ale nie posiadają statusu osoby bezrobotnej. 

Praca w sadzie zakończyła się tragedią. Rębak wciągnął rękę 73-latki

Rolnicy z możliwością rejestracji w PUP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w projekcie zmian ustawy przewidziało również ważne reformy dotyczące grupy rolników

Rolnicy posiadający nieruchomość rolną obejmującą obszar użytków rolnych o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowe, nie mający stałych dochodów, będą mogli ubiegać się o status osoby bezrobotnej. - czytamy w projekcie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia na stronie "gov.pl"

Na dzień dzisiejszy, przepisy nie uwzględniają możliwości rejestrowania rolników w urzędach pracy jako osoby bezrobotne, nie mogą też korzystać z żadnej formy pomocy, która jest przewidziana w ustawie.

Korzyści wynikające ze zmian w ustawie

Zmiany w projekcie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia pozwolą rolnikom oraz osobom biernym zawodowo otworzyć się na nowe możliwości, mianowicie:

  • rolnicy będą poszerzać wiedzę o nowe umiejętności i kwalifikacje;
  • umożliwienie wyboru urzędu pracy, z którym każda osoba bezrobotna będzie chciała współpracować, (aktualnie bezrobotni rejestrują się w UP właściwym dla swojego miejsca zamieszkania);
  • osoby bierne zawodowo będą mogły realizować projekty finansowe z Europejskiego Funduszy Społecznego Plus (EFS+).

Wprowadzenie korzystnych zmian w ustawie, ma przyczynić się do zwiększenia wskaźnika aktywności zawodowej w Polsce. Ponadto zmniejszą się wydatki państwa na cele pomocy społecznej, a pracodawcy zyskają nowe zasoby kadrowe i nie będą zmuszeni do zatrudniania pracowników spoza RP.