żywność
unsplash.com / fot. Iñigo De la Maza
Autor Magdalena Więckowska - 14 Marca 2021

Kraj pochodzenia żywności ma znaczenie dla 76% Europejczyków. Najnowsze badania CuTE

Zwyczaje konsumentów są bardzo dynamicznym i interesującym zjawiskiem dla badaczy. Badanie CuTE dotyczące zwyczajów żywieniowych obywateli Europy w roku 2020 zostało przedstawione przez firmę FruitVegetablesEUROPE. Wynika z niego, że aż 76% Europejczyków za ważny wyznacznik uznaje pochodzenie kupowanej żywności.

Mimo tego, że pochodzenie produktu staje się coraz bardziej znaczącą wartością dla konsumentów, to w badaniu najczęściej wskazywanymi czynnikami były: jakość produktu, jego cena oraz sezonowość.

Konsumenci wobec żywności

CuTE (ang. Cultivating the Taste of Europe, pol. Kultywowanie Smaku Europy) jest działaniem promocyjnym z ramienia Unii Europejskiej. Jego celem jest informowanie europejskich konsumentów o właściwościach i zaletach owoców i warzyw uprawianych na świeżym powietrzu i w szklarniach, pod ścisłą kontrolą i zgodnie ze standardami europejskiego modelu produkcji.

CuTE prowadzi również badania dotyczące nastrojów i zwyczajów konsumenckich obywateli krajów Unii Europejskiej. Pierwsza ankieta wśród Europejczyków została przeprowadzona w 2019 roku, a obecne wyniki monitorują nastroje mieszkańców UE z 2020 roku.

Wyniki zostały przedstawione przez firmę FruitVegetablesEUROPE w specjalnym raporcie, który umożliwia ujęcie aktualnych trendów konsumpcyjnych na Starym Kontynencie.

Zezwolenie do nawożenia podłożem po pieczarkach. Prawo klasyfikuje je jako odpadZezwolenie do nawożenia podłożem po pieczarkach. Prawo klasyfikuje je jako odpadCzytaj dalej

Z badań CuTE wynika, iż wartości, którymi kierują się kupujący przy doborze produktów spożywczych, nie zmieniły się w znaczny sposób od 2019 roku. Zarówno w poprzednim, jak i bieżącym badaniu najważniejsze dla konsumentów okazały się czynniki takie jak: jakość produktu (dla 57% respondentów), cena (38% osób) oraz sezonowość (dla 33% ankietowanych).

Coraz większy patriotyzm żywieniowy?

W badaniu pojawiło się więcej ciekawych parametrów, które uzyskały nieco inne wartości w porównaniu do danych z poprzedniego roku. Wedle badania w 2020 roku Europejczycy zjedli więcej owoców i warzyw niż w 2019 roku.

Warto jednak dodać, że obywatele Europy spożywają więcej owoców niż warzyw. Zgodnie z wynikami badania aż 62% ankietowanych deklaruje, że codziennie je owoce, podczas gdy 57% przyznaje się co codziennego jedzenia warzyw. W ubiegłorocznym zestawieniu było to kolejno 57% i 49% osób.

Jak na tle badania wypadł tzw. patriotyzm konsumpcyjny? Pochodzenie produktów spożywczych było czwartym z kolei (po jakości, cenie i sezonowości) czynnikiem, którym kierowali się konsumenci przy zakupach.

Wyniki wskazują, że ten czynnik był ważny ze względu na chęć wspierania lokalnych producentów (gotowość taką zadeklarowało 32% respondentów) i zaufanie do metod produkcyjnych w Europie (co potwierdziło 21% osób).

Pochodzenie produktu w przypadku odpowiedzi ankietowanych nie zawsze oznaczało wierność lokalnym czy krajowym producentom. Sam fakt, że żywność pochodzi z Europy, jest ważne przy zakupach dla 76% osób. W 2019 roku wartość ta wyniosła 73%.

Badanie zostało przeprowadzone przez CuTE po raz pierwszy w 2019 roku na grupie tysiąca osób z Hiszpanii, Grecji, Polski, Francji i Niemiec. Podobną grupę kontrolną zapytano o zdanie w edycji z 2020 roku.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: fruitandvegetableseurope.eu, warzywa.pl

Następny artykuł