Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Zwierzęta > ARiMR podała stawki płatności dobrostanowych. Ruszą wypłaty
Aneta Modrzejewska
Aneta Modrzejewska 28.04.2024 14:51

ARiMR podała stawki płatności dobrostanowych. Ruszą wypłaty

trzoda chlewna ekoschemat
fot. Diego San, Unsplash, Canva

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała, że w Dzienniku Ustaw opublikowano w dniu 26 kwietnia Rozporządzenie o wysokość stawek w ekoschemacie “Dobrostan zwierząt". 

Ile pieniędzy przeznaczono na "Dobrostan zwierząt"

Płatności w ramach ekosystematu “Dobrostan zwierząt” oczekiwane są przez hodowców, którzy niecierpliwie czekali na podanie informacji o wysokości stawek.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Zgodnie z treścią rozporządzenia stawki płatności dobrostanowych za 2023 r. są wyższe od zakładanych w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, co wynika z korzystnego kursu euro. Tym samym rolnicy otrzymają wyższą od wcześniej zakładanej kwotę płatności dobrostanowej.

Do wyliczenia stawek przyjęto kurs wymiany euro opublikowany przez Europejski Bank Centralny w dniu 29 września 2023 roku. 

Kurs ten wynosi 4,6283 zł za 1 euro. 

Budżet w ramach ekosystematu “Dobrostan zwierząt” wynosi ponad 199 mln euro, czyli 923 mln złotych. 

Ukraiński minister rolnictwa oskarżony. W tle miliony dolarów

Jakie

Podstawą prawną wysokości stawek płatności dobrostanowych jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt za 2023 r. 

W przypadku bydła i świń wysokość stawki dla jednego punktu wynosi 104 zł.

Wysokość stawek w poszczególnych przypadkach zawarta jest w tabeli udostępnionej na stronie internetowej ARiMR:

Tabela płatności dobrostanowych

Stawki płatności dla gatunków zwierząt innych niż wymienione wcześniej wynoszą odpowiednio:

  • 106,68 zł - dobrostan owiec,
  • 14,72 zł - dobrostan kur niosek,
  • 0,21 zł - dobrostan kurcząt brojlerów,
  • 3,12 zł - dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na mięso, 
  • 449,98 - dobrostan koni utrzymywanych w budynkach lub pomieszczeniach,
  • 203,72 - do dostań koni utrzymywanych w systemie otwartym,
  • 155,18 - dobrostan kóz. 

 

 

Dygresywność płatności dobrostanowych

Płatności dobrostanowych są przyznawane zgodnie z progami dygresywności dla danej grupy technologicznej (przykładowo: tuczniki, krowy mamki, owce, krowy mleczne). 

Progi dygresywności wyglądają następująco:

  • do 100 DJP - 100% płatności,
  • od 100-150 DJP - 75% płatności,
  • powyżej 150 DJP - brak płatności. 

DJP - duża jednostka przeliczeniowa inwentarza. 

Jak czytamy na stronie ARiMR, nie każdego dotyczy dygresywność:

W ramach kampanii 2023 r. degresywność płatności dobrostanowej nie dotyczy płatności do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego, jeżeli rolnik ubiega się o te płatności na uproszczonych zasadach.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że płatności zostaną naliczone i wypłacone bezzwłocznie. 

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa