Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Obywatel Ukrainy pomaga w gospodarstwie? KRUS informuje o zmianach w prawie
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 04.07.2024 15:10

Obywatel Ukrainy pomaga w gospodarstwie? KRUS informuje o zmianach w prawie

praca w gospodarstwie
fot. East News/Adam Burakowski

Rolnicy coraz częściej oferują pomoc przy pracy w gospodarstwie obywatelom Ukrainy. Wynika to nie tylko z zapotrzebowania na ukraińskich pracowników, lecz i z chęci pomocy mieszkańcom kraju zmagającego się z konfliktem zbronym na terenie swojej ojczyzny. W związku z powyższym KRUS poinformował, iż mieszkańcy Ukrainy będą dalej mogli legalnie przebywać na terytorium Polski, aż do 2025 roku. Ma to związek z nowelizacją przepisów o pomocy obywatelom Ukrainy.
 

Przedłużenie legalności pobytu w Polsce obywatelom Ukrainy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o nowelizacji przepisów ustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy. Ma to ścisły związek z trwającą od 2022 roku wojną na Ukrainie. Od 24 lutego 2022 roku obywatele tego kraju przybyli do Polski szukać nie tylko bezpiecznego schronienia lecz również pomocy wszelkiego rodzaju. Wielu z nich znalazło schronienie u polskich rolników i pomagają im we wszelkich pracach.

Od tamtego czasu obywatele Ukrainy mogli legalnie przebywa na terytorium Polski. KRUS przekazał, iż na mocy nowych przepisów, pobyt ukraińskim obywatelom w Polsce zostaje przedłużony i uznawany za legalny, aż do 30 września 2025 roku.
 

Rolniku, trwa nabór wniosków o wsparcie na bioasekurację. Ochroń swoje świnie przed wirusem ASF

Na jakich zasadach rolnik może zatrudnić obywatela Ukrainy?

Zatrudnienie w gospodarstwie i do pomocy u rolnika obywatela Ukrainy, wiąże się z szeregiem obowiązków, które gospodarz musi spełnić. Pierwszą i najważniejszą sprawą jest podpisanie umowy o pomocy przy zbiorach z pracownikiem. Warto nadmienić, że ukraińscy pracownicy mogą świadczyć pomoc rolnikowi przy produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Kolejna niemniej istotna sprawa, to obowiązkowe ubezpieczenie pomocnika z Ukrainy. 

Obowiązek ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy, a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany, objęcie ubezpieczeniem następuje od dnia zawarcia tej umowy. Obowiązek ten ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy z rolnikiem - czytamy w komunikacie KRUS.

Kiedy rolnik musi zgłosić pomocnika z Ukrainy do ubezpieczeń w KRUS?

Zawarcie z obywatelem Ukrainy umowy przy zbiorach, jest jednoznaczne z obowiązkiem zgłoszenia takiego pomocnika do ubezpieczeń w KRUS. Rolnik ma na to dokładnie 7 dni od czasu zawarcia umowy, jednak nie może upłynąć okres, na który została zawarta dana umowa.

Rolnik zgłasza pomocnika z Ukrainy do ubezpieczeń w KRUS, jeśli sam podlega ubezpieczeniu społecznego rolników z mocy ustawy lub na wniosek. Ponadto jeśli podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu czy też posiada ustalone prawo do emerytury lub renty, ewentualnie prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Analogicznie, jeśli nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, a nawet jeśli nie figuruje w ewidencji KRUS, oraz o ile rolnik ten prowadzi na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym.