Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Mrirw

Mrirw

Grunty rolne - problemy
19.03.2022 02:38 Rolnicy i izby rolnicze biją na alarm. Narasta problem odrolnionych gruntów

- Coraz częściej ziemia zamiast pod pług trafia pod zabudowę mieszkaniową albo przemysłową. Na alarm biją nie tylko rolnicy, izby rolnicze, ale także planiści i geodeci. W niektórych regionach, żeby zabudować odrolnione grunty, potrzeba 450 lat. Resort rolnictwa zaczyna to dostrzegać i przygotowuje zmiany - przekazuje dziś Tygodnik Rolniczy. Taka sytuacja ma wynikać z twórczości samorządów, wójtów, burmistrzów i od lat jest niezrozumiała dla rolników. Odralnianie gruntów jest czynnikiem, który eliminuje cenne grunty, a to powoduje szkody i straty dla całej gospodarki kraju. - Popełniono już ten błąd w wielu miejscach, choćby w rejonie Wrocławia, Kątów, Kobierzyc, gdzie zabudowano czarnoziemy, a niedaleko są słabe grunty pod inwestycje. Podobnie jest w pasie od Legnicy do Strzelina, gdzie tysiące hektarów czarnoziemów zostało odrolnionych - zaznaczono na portalu.

mrirw
19.03.2022 02:38 Od 12 lutego 33 grosze obniżki dla hodowców bydła. Nowe rozporządzenie MRiRW

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW za wydanie duplikatu paszportu hodowcy bydła będą musieli zapłacić nieco więcej, tj. 2 złote. MRiRW i rozporządzenie ws. cen paszportów i ich duplikatówCała zmiana wchodzi w życie od 12 lutego 2020 roku. Informacja na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa precyzuje: Zmiana wysokości opłat związana jest z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz.U. z 2021 r. Poz. 189).Do 12 lutego wydanie paszportu dla bydła kosztuje 1,33 złote, a wydanie duplikatu tego dokumentu - również 1,33 złote. Doręczenie przesyłką poleconą przez Pocztę Polską z potwierdzeniem odbioru zamówionych paszportów hodowcy płacą 8,50 złotych.

Premia dla młodych rolników - MRiRW
19.03.2022 02:38 Premia dla młodych rolników. Wnioski do 30 czerwca

Jak przypominał wczoraj resort rolnictwa, młodzi rolnicy mogą składać wnioski dłużej, niż pierwotnie zakładał to termin. Wnioski w ramach PROW 2014-2020 dotyczące wsparcia "Premia dla młodych rolników" składać można już od 31 marca 2021 r. Termin naboru wniosku pierwotnie został wyznaczony na 29 maja bieżącego roku, jednak został wydłużony do 30 czerwca (środa).

MRiRW - dopłaty do nasion
19.03.2022 02:38 MRiRW: Dopłaty do nasion nie mogą być wyższe

Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeszcze w połowie stycznia bieżącego roku, skierowana została interpelacja posłów Jarosława Sachajki i Pawła Szramki "w sprawie rozporządzenia dotyczącego stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny, lub kwalifikowany za 2020 r.". Posłowie do MRiRW skierowali trzy pytania: "1. Czy Pan Minister może wytłumaczyć, z jakiego powodu w budżecie państwa zostało zabezpieczonych tylko 75 mln złotych na dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny, lub kwalifikowany za rok 2020? 2. Czy ministerstwo dokonało analizy liczby wniosków złożonych w latach poprzednich, ustalając znacznie niższe stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny, lub kwalifikowany za rok 2020? 3. Kiedy zostanie uruchomiony przysługujący Polsce limit pomocy de minimis w rolnictwie i wypłata środków ze złożonych przez rolników wniosków w 2020 roku?."

MRiRW - hodowcy norek
19.03.2022 02:38 MRiRW zamierza pomagać poszkodowanym hodowcom norek

- Będzie pomoc dla hodowców norek, którzy muszą likwidować swoje stada z powodu wykrycia wśród tych zwierząt koronawirusa - informuje portal. Na ten moment norki nie znajdują się na liście zwierząt, za których utylizację z powodu koronawirusa przysługuje rekompensata. Po potwierdzeniu pierwszego przypadku koronawirusa na fermie norek głos w sprawie odszkodowań zabrali przedstawiciele Polskiego Przemysłu Futrzarskiego, o czym więcej można przeczytać >tutaj<.

grzegorz puda
19.03.2022 02:38 Minister rolnictwa oddaje pałac zakonnicom. Samorząd chce odwołać się do sądu

Szef resortu rolnictwa Grzegorz Puda zdecydował się na przekazanie zabytkowego zamku siostrom zakonnym w związku z tzw. reformą rolną z 1944 roku. Decyzja Grzegorza Pudy Choć minęło wiele lat, niektóre sprawy związane z reformą rolną z 1944 roku nadal nie zostały rozwiązane. Reforma rolna była istotną zmianą stosunków własnościowych, a decyzję o jej wprowadzeniu w życie podjął Polski Komitet Wyzwolenia narodowego 6 września 1944 roku. W kontekście niektórych nieruchomości miało dojść do przywrócenia Kościołowi praw własności w przypadku tych ziem, które zostały odebrane mu podczas okupacji. Co ciekawe, reformie rolnej sprzeciwiali się kardynał Stefan Wyszyński i prymas August Hlond, którzy twierdzili, że Kościół nie powinien mieć własnych majątków ziemskich, a utrzymywać się z ofiarności wiernych. Mimo to większość duchowieństwa niższego szczebla dążyła do odzyskania ziem i nieruchomości, czego dowodem były również prawne przepychanki dotyczące tego, czy zabytkowy pałac Kępińskich w powiecie żywieckim należy objąć reformą rolną, czy też nie. Spadkobiercami rodziny Kępińskich było m.in. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Jezusa i Maryi. Prośby Zgromadzenia w kwestii zwrotu majątku były odrzucane przez wojewodę śląskiego, który decyzję uzasadniał tym, iż przejęcie pałacu nastąpiło zgodnie z obowiązującym ówcześnie prawem. Innego zdania okazał się być minister rolnictwa Grzegorz Puda - jego decyzją pałac Kępińskich ma trafić do rąk Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Jezusa i Maryi.

Grzegorz Puda
19.03.2022 02:38 Minister rolnictwa w ostrych słowach o czeskiej ustawie. "Niebezpieczny protekcjonizm"

Czechy są ważnym odbiorcą żywności produkowanej w Polsce. Minister Grzegorz Puda stwierdził, że polski rząd nie godzi się na tego typu działania ze strony Republiki Czeskiej. Minister Grzegorz Puda o czeskiej ustawiePrzypomnijmy: od 2022 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o żywności, w czeskich sklepach ma być sprzedawanych przynajmniej 55% produktów spożywczych wyprodukowanych na terenie kraju.Decyzję rządu czeskiego krytykuje nie tylko Polska, ale też inne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jak cytowaliśmy w jednym z poprzednich artykułów, prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Waldemar Broś, powiedział w rozmowie z portalspozywczy.pl: - W chronieniu własnego rynku Czesi delikatnie przesadzili, chociaż z punktu widzenia ich interesów uznają, że to, co robią, jest jak najbardziej słuszne. Niemniej należy podkreślić, że jest to niezgodne z prawodawstwem unijnym.Co na to minister Grzegorz Puda? Podczas rozmowy na antenie Programu 1 Polskiego Radia powiedział:- Zwróciliśmy się do strony czeskiej z bezpośrednim apelem oraz całkowitym brakiem zgody na tego typu działania. Ten protekcjonizm, który chcą zastosować Czechy jest czymś niesamowicie niebezpiecznym, nie tylko dla Polski. Wiem, że wiele krajów unijnych nie zgadza się z tą polityką, którą zaproponowały Czechy.

mrirw
19.03.2022 02:38 MRiRW ostrzega przed oszustami. Podszywają się pod specjalistów z ARiMR

MRiRW napisało w ogłoszeniu, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnotowała przypadek anonimowej osoby, która w ten sposób chciała uzyskać korzyść finansową kosztem rolnika. MRiRW ostrzega przed oszustamiWypełnienie wniosków o dotacje wiąże się niekiedy z koniecznością przygotowania sporej liczby dokumentów. Jak wiadomo, nie każdy przepada za tego typu zajęciami. Nie dziwi zatem, że pojawiają się osoby, które chcą wykorzystać ten fakt dla własnej korzyści materialnej.Jaka sytuacja powinna wzbudzić podejrzenia rolników? Jeśli osoba, która podaje się za pracownika ARiMR twierdzi, iż rolnik po zapłaceniu 350 złotych kurierowi otrzyma gotowy, uzupełniony wniosek - na pewno mamy do czynienia z oszustem. Mimo że oferująca swe usługi osoba obiecuje pomoc, to nic takiego nigdy nie ma miejsca - oszust i pieniądze znikają.

dopłaty
19.03.2022 02:38 Wnioski o dopłaty bezpośrednie. MRiRW zapowiada ważne zmiany

Inną zmianą we wnioskach o dopłaty bezpośrednie ma być rezygnacja z udostępniania rolnikom materiałów graficznych wskazujących położenie gruntów rolnych - w przypadku osób ubiegających się o dopłaty po raz pierwszy. Zmiany we wnioskach o płatności bezpośrednieWnioski o przyznanie płatności bezpośrednich wiążą się z niemałą porcją pracy z dokumentami. Każde zmiany wprowadzane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi są w tym względzie bardzo ważne - od nich może zależeć fakt, czy rolnik otrzyma wsparcie finansowe. W trybie pilnym przekazano do konsultacji nowy projekt rozporządzenia szefa resortu rolnictwa. Zmienia on rozporządzenie związane ze szczegółowymi wymaganiami w kwestii wniosków o płatności bezpośrednie. Sprawy muszą postępować szybko, ponieważ planowane zmiany mają - według MRiRW - obowiązywać już w przypadku tegorocznego naboru wniosków o dopłaty. Trudno jednak powiedzieć, czy plan wprowadzenia rozporządzenia w życie powiedzie się do 15 marca br. - wtedy to rozpoczyna się pierwszy nabór wniosków o dotacje.

Izba rolnicza - dzierżawa
19.03.2022 02:38 Podlaska Izba Rolnicza apeluje o zmiany przepisów dot. przetargów na dzierżawy

W sprawie Podlaska Izba Rolnicza jeszcze na początku lutego zwróciła się do Michała Kurtyki z Ministerstwa Środowiska i Klimatu. - Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzenie nieruchomościami przez parki narodowe, na wzór przepisów stosowanych do gospodarowania nieruchomościami z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - wskazano w piśmie. Jak zaznaczono, przepisy zawarte rozporządzeniu obligują dyrektora parku narodowego, by w sytuacji dzierżawy gruntów przeprowadzane było postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Zdaniem Zarządu PIR takie rozwiązanie tylko "pozornie wydaje się być korzystne". - Jako samorząd rolniczy od kilku lat obserwujemy, że gospodarowanie gruntami na styku "park narodowy - miejscowi rolnicy", nie zawsze układa się dobrze. (...) Jedyną z form poprawy nastrojów, jest wprowadzenie przepisów o możliwości stosowania przez dyrektora parku przetargu ograniczonego na dzierżawę gruntów. Obecnie przepisy wykluczają taką możliwość, czego efektem jest dzierżawienie przedmiotowych gruntów przez podmioty z całego kraju, które nierzadko, nie są zupełnie związane z rolnictwem, czy ochroną przyrody - przekazał prezes PIR Grzegorz Leszczyński.

Ptasia grypa - zakaz
19.03.2022 02:37 Ptasia grypa: Kolejne powiaty z zakazem importu na terytorium Hongkongu

- Właściwe służby weterynaryjne Hongkongu sukcesywnie informują o wprowadzaniu ograniczeń importowych w odniesieniu do mięsa drobiowego oraz produktów drobiowych - informuje Główny Inspektorat Weterynaryjny.

Grzegorz Puda - rolnictwo
19.03.2022 02:37 Grzegorz Puda o małych gospodarstwach rolnych. Wyścig na intensywność i skalę produkcji nie jest rozwiązaniem

- Jeżeli chodzi o globalizację, to ogłoszony w 2014 roku w Rzymie raport organizacji ONZ ds. wyżywienia i rolnictwa wskazuje, że to właśnie rodzinne gospodarstwa rolnicze dostarczają światu ponad 80% żywności, wykorzystując około 75% gruntów. Zdaniem ekspertów rolnictwo rodzinne jest w stanie sprostać coraz większej produkcji żywności przy kurczących się zasobach gruntów upranych i wody. (...) by sprostać temu wyzwaniu muszą mieć równy dostęp do nowoczesnej agrotechniki i do nowoczesnego rozwijającego się rynku - przekazał Grzegorz Puda podczas wideokonferencji.

Agroturystyka
19.03.2022 02:37 Ministerstwo Rolnictwa nie wyklucza dodatkowego wsparcia dla gospodarstw agroturystycznych. Już niebawem pojawi się kampania edukacyjna

- Jednocześnie dziwię się, że minister rolnictwa i rozwoju wsi nie podjął skutecznych działań zapewniających pomoc i rekompensatę dla gospodarstw prowadzących usługi w zakresie agroturystyki. W wielu częściach kraju np. na południu Polski, przychody z tytułu agroturystyki są jedynym źródłem utrzymania dla tych rolników - pojawiło się w interpelacji skierowanej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Grzegorza Pudy.

MRiRW - zasiłek opiekuńczy
19.03.2022 02:37 MRiRW: Od 15 marca znowu można ubiegać się o zasiłek opiekuńczy w KRUS

Przypomnijmy, zgodnie z ostatnim rozporządzeniem, zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługiwał do 14 marca bieżącego roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów jeszcze w minionym tygodniu pojawił się projekt rozporządzenia, przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zakładał przedłużenie zasiłku opiekuńczego dla ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do 28 marca bieżącego roku. Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo: [EMBED-3]

Ministerstwo Rolnictwa - tvp
19.03.2022 02:37 8,7 mln zł z Ministerstwa Rolnictwa dla TVP i Polskiego Radia. Pieniądze poszły m.in. na kampanie edukacyjne

Małgorzata Kidawa-Błońska na początku bieżącego roku zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z interpelacją poselską w sprawie umów zawartych przez MRiRW z TVP SA oraz Polskim Radiem SA. Polityk z ramienia PO próbowała uzyskać odpowiedź na pytania, czy MRiRW zawarło w 2019 i 2020 roku umowy z TVP SA oraz Polskim Radiem SA, jeśli tak, to czego dotyczyły i na jaką kwotę. Kidawa-Błońska dopytywała także o to, czy w wymienionych latach Ministerstwo Rolnictwa korzystało z ogłoszeń społecznych w mediach publicznych.

Minister rolnictwa
19.03.2022 02:37 Minister rolnictwa zapowiedział wzmocnienie pozycji producenta rolnego w łańcuchu dostaw żywności

Spotkanie w formie online zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Minister rolnictwa o planowanych zmianach dla rolnikówMinister rolnictwa Grzegorz Puda podczas konferencji powiedział, że chce, by rolnicy czuli większą pewność w prowadzonej przez siebie działalności rolniczej. Ponadto, celem szefa resortu rolnictwa jest wzmocnienie pozycji producenta żywności w łańcuchu dostaw. Warto dodać, że wśród dziewięciu podstawowych celów Wspólnej Polityki Rolnej jest ugruntowanie pozycji rolników, a MRiRW otwarcie deklaruje, że chce to zamierzenie zrealizować. - Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez promowanie współpracy rolników, krótkie łańcuchy rynkowe i krótkie łańcuchy sprzedaży oraz wzmacnianie niewielkich zakładów w zakresie przetwórstwa rolno-żywnościowego, który zapewnia konkurencję między podmiotami skupującymi surowce rolne - powiedział Grzegorz Puda.Zapraszamy do obejrzenia naszego najnowszego materiału wideo: [EMBED-3]Minister rolnictwa podczas konferencji dodał ponadto: - Dobre relacje między wszystkimi ogniwami łańcucha, to warunek prawidłowej, rynkowej wyceny produktów, odzwierciedlającej faktyczne koszty produkcji i zapewniającej sprawiedliwy podział wartości dodanej i optymalny poziom inwestycji w całym sektorze rolno-żywnościowym. Rządowa strona internetowa podaje następujące informacje na temat planowanych przepisów, które mają poprawić sytuację rolników w łańcuchu dostaw żywności: przepisy te mają zagwarantować bardziej przejrzyste warunki funkcjonowania podmiotów w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;planowane regulacje przyczynią się do odbudowy rynków lokalnych oraz do ochrony rolników oraz małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze sprzedaży i przetwórstwa surowców rolnych;zmiany prawne wzmocnią pewność prowadzenia działalności rolniczej, co pośrednio będzie miało wpływ na konkurencyjność gospodarstw rodzinnych i lepszą opłacalność działalności rolniczej.

Ustawa - MRiRW
19.03.2022 02:37 Ustawa projektu Ministerstwa Rolnictwa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi przeszła przez Sejm

Ponad tydzień temu na stronie premiera pojawiła się wiadomość o projekcie nowelizacji ustawy wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wnioskodawcą nowelizacji jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zaproponowało, by wstrzymać sprzedaż nieruchomości z Zasobu na kolejne pięć lat, czyli do 30 kwietnia 2026 r.

MRiRW - ostateczny termin
19.03.2022 02:36 Ministerstwo rolnictwa przypomina o ważnym terminie. Czas tylko do 14 lipca

Przypomnijmy, 15 maja 2021 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904). Zmiana przepisów, dotyczących postępowań prowadzonych, jak informowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynikała z pandemii COVID-19. Dzięki przepisom, które weszły w życie w kwietniu ubiegłego roku, możliwe było między innymi pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia. Teraz jednak zbliża się termin, w którym należy uzupełnić wszelkie braki. Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo:

mrirw
19.03.2022 02:36 Interwencyjnego skupu świń nie będzie. MRiRW odpowiedziało na prośbę LIR

Resort rolnictwa odpowiedział, iż nie posiada uprawnień do prowadzenia skupu interwencyjnego w przypadku świń hodowanych na obszarze zagrożenia afrykańskim pomorem świń. ASF i skup interwencyjny świńPrzypomnijmy: skup interwencyjny jest jednym z działań, które może podjąć państwo wobec producentów żywności na rzecz ratowania ich przed ponoszeniem strat finansowych. Stanowi to rodzaj interwencji, która polega na skupowaniu nadwyżek podaży nad popytem. Członkowie Lubuskiej Izby Rolniczej zwrócili się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o interwencyjny skup świń, które hodowane są na terenach znajdujących się w strefie zagrożenia ASF. Niestety, resort pisemnie odpowiedział, iż nie posiada do tego typu działań wystarczających uprawnień. MRiRW w liście zaznaczyło, że jeśli rolnik mieszkający na terenie niebieskiej strefy chce sprzedać swoje zwierzęta, powiatowy lekarz weterynarii bez problemu wyznacza rzeźnię do uboju świń z danego obszaru. Zapraszamy do obejrzenia naszego najnowszego materiału wideo: [EMBED-4]Obostrzenia, jakie są wprowadzone na terenie Polski, a także podział na trzy strefy, zostały nałożone przez Komisję Europejską i obowiązują wszystkie państwa członkowskie.

ASF - program walki MRiRW
19.03.2022 02:36 Ministerstwo rolnictwa ws. ASF. Koszty walki z pomorem mają wynieść 129 432 694,19 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” w programie na 2021 roku finansowane będą między innymi działania, które mają na celu: redukcję populacji dzików prowadzonej zarówno przez polowania, jak i odstrzał sanitarny; usuwanie potencjalnych źródeł wirusa ASF ze środowiska przyrodniczego; prowadzenie monitoringu aktywnego i pasywnego u dzików i świń; działania lub inwestycje służące zapobieganiu, kontroli i zwalczaniu ASF u świń i dzikich zwierząt.Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo:

MRiRW - projekt ustawy
19.03.2022 02:36 Przyjęto projekt ustawy o płatnościach w ramach systemu bezpośredniego. Jakie są najważniejsze rozwiązania?

- Nowe rozwiązania dotyczą także umożliwienia przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność - informuje MRiRW. Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo:

dopłaty - konopia Finola
19.03.2022 02:36 "Dlaczego Polscy rolnicy są traktowani jak przestępcy?". Sprawa dopłat do konopi

Jak wskazano w interpelacji poselskiej, rolnicy, którzy chcieli zająć się uprawą konopi Finola, jeszcze na początku lutego bieżącego roku zamówili nasiona. Niestety, już krótko potem okazało się, że uprawa konopi włóknistych odmiany Finola, nie będzie kwalifikować się do dopłat bezpośrednich. Zdaniem posłów Jarosława Sachajko, Pawła Szramki i Dobromira Sośnierza, rolnicy nie mogą rezygnować z upraw tej odmiany ze względu na to, że obecnie nie ma odmiany o podobnych parametrach. Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo:

MRiRW - środki
19.03.2022 02:36 Ministerstwo rolnictwa ws. zwiększenia środków budżetowych na zwalczanie epidemii chorób zwierzęcych

W odpowiedzi, która przyszła z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Anna Gembicka Sekretarz Stanu MRiRW przekazała, że już 28 marca został złożony wniosek na uruchomienie środków z rezerwy celowej „Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej” na kwotę 263.550.720,70 zł. Z tego także, jak zaznacza Gembicka, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zadecydował o uruchomieniu środków z wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 51.756.233,70 zł.Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo:

dopłaty - konopia Finola
19.03.2022 02:36 Co z dopłatami bezpośrednimi do upraw konopi Finola? Jest odpowiedź z ministerstwa

Przypomnijmy, pod koniec marca do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęła interpelacja posłów Jarosława Sachajko, Pawła Szramki i Dobromira Sośnierza. Posłowie zwracali uwagę na problem, jaki pojawiły się, gdy okazało się, że w 2021 roku nie będzie można otrzymać dopłat bezpośrednich do konopi Finola. Więcej na temat interpelacji poselskiej, w której wskazywano nie tylko na problemy rolników, którzy już zamówili nasiona, ale i niesprawiedliwość, jaka dotyka polskich rolników, gdy mowa o dopłatach do konopi Finola, można przeczytać >tutaj<. Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo:[EMBED-5]

Grzegorz Puda - solidarni z rolnikami
19.03.2022 02:35 "Bądźmy świadomi i kupujmy polską żywność". Grzegorz Puda zaapelował o solidarność z rolnikami

Podczas debaty Grzegorz Puda zwrócił się do Polaków, by podczas zakupów wyrażali swoją solidarność z rolnikami - a można to robić, dzięki świadomemu sięganiu po polskie produkty. - Bądźmy świadomi i kupujmy polską żywność, wyprodukowaną w kraju. Tym samym wspierajmy polską gospodarkę, aby przezwyciężyć negatywne skutki pandemii COVID-19 - przekazał dziś Grzegorz Puda. Słowa szefa resortu rolnictwa można było dziś usłyszeć podczas inauguracyjnej debaty "Wpływ pandemii COVID-19 na kształt międzynarodowego handlu w obszarze rolno-spożywczym" na tegorocznej edycji targów WorldFood Poland Virtual Expo (Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów). Wśród uczestników dzisiejszego spotkania znaleźli się jeszcze między innymi dyrektor generalna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Małgorzata Gośniowska-Kola, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki, prezes Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita Dariusz SapińskiZapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo: [EMBED-6]

Puda - święto bacowskie
19.03.2022 02:35 Minister rolnictwa w Ludźmierzu. "Będziemy myśleć o jeszcze większym wsparciu dla pasterstwa"

- Od strony rządu będziemy myśleć o jeszcze większym wsparciu dla pasterstwa - przekazał za pośrednictwem Twittera Grzegorz Puda, dziękując za zaproszenie do w Święcie Bacowskim w Ludźmierzu. W komunikacie zamieszczonym na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym informowano o niedzielnym wydarzeniu, także podkreślono, że rząd będzie myśleć o wsparciu dla pasterstwa.

Ptasia grypa - interpelacje do ministra
19.03.2022 02:35 "Szanowny Panie Ministrze". Posłowie chcą wiedzieć co z ptasią grypą w Polsce

- Szanowny Panie Ministrze, od początku bieżącego roku wykryto w Polsce ok. 150 ognisk grypy ptaków. Z powodu epidemii zamiera eksport drobiu, którego Polska jest drugim największym na świecie producentem - zwracał się do Grzegorza Pudy w połowie kwietnia Paweł Szramka, gdy w Polsce stwierdzonych było o niemalże 100 ognisk ptasiej grypy mniej. - Szanowny Panie Ministrze, od stycznia 2021 roku w Polsce wykryto około 150 ognisk ptasiej grypy. Z powodu zakażenia wybitych zostało już kilka milionów ptaków - rozpoczynają swoją interpelację poselską Paulina Matysiak, Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek, Maciej Konieczny, Marcelina Zawisza oraz Adrian Zandberg. Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Grzegorza Pudy wpłynęły także interpelacje poselskie w sprawie ptasiej grypy między innymi od Waldemara Sługockiego, czy Zbigniewa Ziejewskiego, Stefana Krajewskiego, Jarosława Rzepy. W pismach zwracano uwagę na tematy odszkodowań dla hodowców, straty poniesione przez państwo i kwestię tego, jak rząd czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje zwalczać ptasią grypę w Polsce. Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo: [EMBED-8]

Pszczelarstwo - dodatkowe wsparcie
19.03.2022 02:35 Co z dodatkowym wsparciem pszczelarstwa? Jest odpowiedź z ministerstwa

- Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa jest dużą pomocą dla pszczelarzy, aczkolwiek nie jest on w stanie zapewnić wsparcia dla wszystkich. W przypadku uzyskania pomocy technicznej wymagane jest posiadanie co najmniej 10 rodzin pszczelich, a w przypadku przemieszczania – co najmniej 25. Wydatki związane z leczeniem i dokarmianiem pszczół, a także odbudową pasiek są często pokrywane ze środków własnych pszczelarzy - wskazała Schmidt w piśmie do szefa MRiRW.